KNF czeka na oferty dla Powszechna SKOK

KNF czeka na oferty banków w sprawie Powszechnej SKOK.
Komisja Nadzoru Finansowego umorzyła postępowanie dotyczące przejęcia Powszechnej SKOK w Knurowie przez inną kasę. Teraz swoją szansę mają banki, jeśli żaden bank do 5 kwietnia nie wyrazi zainteresowania przejęciem kasy, Powszechna SKOK upadnie.
Ustawa o BFG mówi, że gwarantowane środki są wypłacane w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości kasy, czy to nastąpi w przypadku Powszechna SKOK, zobaczymy po 5 kwietnia.
Aktualizacja 6 kwietnia

W związku z wpłynięciem w odpowiedzi na ogłoszenie KNF z dnia 22 marca 2016 roku zgłoszeń od dwóch banków zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Powszechnej SKOK, Komisja Nadzoru Finansowego wydłużyła termin na ewentualne przejęcie Powszechnej SKOK w Knurowie przez bank aż do 20 kwietnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *